லேசர் செயலாக்கத்திற்கான ஒளியியல்

உடையக்கூடிய பொருளுக்கான லேசர் செயலாக்கம்

OLED & PI கட்டருக்கான லேசர் மைக்ரோ-செயலாக்கம்

லேசர் mமைக்ரோ-pரோஸிங் ஒரு வெட்டு உள்ளது செயல்முறை சிறிய மற்றும் சிறிய பரிமாணங்களில், குறிப்பாக OLED (ஆர்கானிக்-எல்இடி) மற்றும் PI (பாலிமைடு) வெட்டுதல்.

ஒளிமின்னழுத்த தொழில்துறைக்கான லேசர் செயலாக்கம்

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான எங்கள் வலைத்தள வடிவமைப்பை நாங்கள் புதுப்பிக்கிறோம்!
உள்ளடக்கங்கள் சரியாகக் காட்டப்படவில்லை என்றால் தயவுசெய்து Shift + Refresh (F5).
இந்த இணையதளம் Chrome/Firefox/Safari மூலம் சிறப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.